Вие сте тук: Начало » Toп новини » Дирекция “Социално подпомагане“ – Поморие уведомява гражданите

    Дирекция “Социално подпомагане“ – Поморие уведомява гражданите

    dspВъв връзка с възникналата епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната, Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Поморие уведомява гражданите, че:

    • Служебно се удължава срокът до края на месеца, в който е отменено извънредното положение на всички изтичащи в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст /детски / и месечни помощи за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
    • До отмяна на  извънредното положение няма да се изисква представянето на служебна бележка за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи при подаване на заявление-декларация за получаване на семейни помощи за деца.
    • При заявена, но не навременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл.21, ал.3 въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл.20 от ЗХУ.
    • Експертните решение на ТЕЛК или НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след неговата отмяна.
    • Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца, като личната карта е валидна само на територията на Република България.

    Гражданите могат да подават заявления-декларации  по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, както и  в най-близкия офис на дирекцията, съобщи Митко Кънчев, директор на ДСП -Поморие.

    ДСП гр. Поморие извършва административно обслужване на гражданите без прекъсване  от 9,00 ч. до 17,30 ч. от понеделник до петък в офисите:

    Гр. Поморие ул. „Солна “ № 15

    гр. Каблешково в сградата на кметството

    гр. Несебър ул. „Хан Крум “ № 24

    Горе