Вие сте тук: Начало » Toп новини » Вижте извънредното заседание на Общински съвет – Поморие (видео)

    Вижте извънредното заседание на Общински съвет – Поморие (видео)

    Извънредното заседание на Общински съвет – Поморие се проведе в залата на читалище “Просвета 1888” при изключителни мерки за защита. Съветниците в продължение на 40 минути седяха разпръснато в залата на минимум 2 метра един от друг, а единствената точка, по която те дебатираха е във връзка с внесена докладна записка от кмета на Поморие Иван Алексиев за вземане на решение за освобождаване от заплащане на общински търговски наеми и такси.

    20200325_110422-scaled-1920x640

    Снимка: Община Поморие

    Преди да приемат решението по докладната, Иван Алексиев сподели, че още от първия ден на извънредното положение поморийската управа е в непрекъснат контакт с всички здравни лица на територията на община Поморие, което включва: МБАЛ, Медицински център, личните лекари, лекарите на индивидуална практика, полиция, пожарна, кметове по населени места.

    “Всичко което се доставя в момента – защитни маски, дезинфектанти, обезпаразитяване и т.н. е за сметка на общината. Не си позволяваме странични харчове, напротив, всичко е насочена към сигурността и спокойствието на жителите  на нашата община. Обезпечена е МБАЛ Поморие с всички необходими защитни средства – защитни облекла, очила, дезинфектанти и т.н. Това включва всички лични лекари на територията на община Поморие, всички медицински лица от Медицински център I, всички лекари на индивидуална практика. Общинска администрация работи в един по-съкратен състав, но въпреки това продължаваме работа и абсолютно всички срокове, независимо, че можем да си позволим някои от сроковете да не ги спазваме. Абсолютно всички срокове се спазват. Фронт-офисът работи с граждани от 09.00 -15.30 ч. Полагаме максимални усилия да продължи нормалния ритъм на живот, защото в момента всички наши съграждани имат нужда от спокойствие”, заяви кметът Иван Алексиев.

    20200325_111756-scaled

    Снимка: Община Поморие

    Съгласно решението на Общинския съвет, от 13 март до отмяна на извънредното положение, наематели на общински търговски обекти, които в момента не работят заради въведените ограничителни мерки са освободени от заплащане на наеми. Това са ползватели на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. За същия период няма да се дължи и постоянната такса от родителите на деца, посещаващи детска ясла или детска градина в община Поморие, която по наредба не зависи от броя на посещенията в месеца.

    Всички наематели на общински обекти, които не попадат в заповедта на Министъра на здравеопазването и могат да продължат дейността си, но от мерки за сигурност не го правят, могат да подадат декларация в НАП за временно прекратяване на дейност. Копие от подадената декларация се представя в ОП „СУОИ”- Поморие и тогава наемната цена се свежда до 1.00 лв. на кв.м.

    Вижте видеозаписа!

    Горе