Вие сте тук: Начало » Обяви » Бюрото по труда в Поморие приема заявления за обучения

    Бюрото по труда в Поморие приема заявления за обучения

    buro_po_trudaБюрото по труда в град Поморие започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

    Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

    • ПК- „Екскурзовод”, спец. „Екскурзоводство” – общо 20 лица;
    • ПК- „Библеотекар”, спец.”Библиотекознание” – общо 16 лица;
    • ПК- „Деловодител”, спец.”Деловодство и архив” – общо 20 лица;
    • ПК- „Организатор интернет приложения”, спец.”Електронна търговия” – общо 20 лица;
    • ПК- „Офис-секретар”, спец.”Административно обслужване” – общо 40 лица;

     

    Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга  разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956
    Включване в обучение на възрастни,
    чрез бутон „Заяви услугата електронно”.

    Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по

    КК-„ Обществени и граждански компетентности”

    КК-„ Дигитална компетентност”

    КК-„Инициативност и предприемачество”

    КК-„Умения за учене”

    • Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи: Безработни младежи до 29г.  /АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
    • Безработни младежи до 29г., в т.ч. безработни до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, младежи, ранно отпаднали от образователната система /БСК/;
    • Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s) /БТПП, Подкрепа, ССИ/;
    • Продължително безработни лица /АИКБ (приоритетна целева група), БСК, БТПП, КНСБ (основна целева група), КРИБ, Подкрепа, ССИ/ ;
    • Безработни лица над 50-годишна възраст /АИКБ, БСК, КНСБ, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
    • Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация /БСК, КРИБ/;
    • Безработни лица без професионална квалификация /Подкрепа, ССИ/;
    • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско равнище на образование /АИКБ/;
    • Безработни лица без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група /КНСБ/;
    • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица /Подкрепа, БСК, КНСБ, КРИБ, ССИ/;
    • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица /АИКБ, Подкрепа/;
    • Безработни лица с трайни увреждания

    КНСБ, Подкрепа Курсовете ще се проведат в периода 18.06.2020г. – 21.09.2020г., като първата/е група/и ще стартира/т от 18.06.2020г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън град Поморие.

    Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект Проект „Развитие на работната сила” (БСК), реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с (БСК) и Проект „Просперитет” (ССИ). В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

    Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 17.06.2020г

     

     

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе