Вие сте тук: Начало » Политика » Извънредно заседание на Общински съвет – Поморие се провежда днес

    Извънредно заседание на Общински съвет – Поморие се провежда днес

    obshtina10-то/извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе днес,  17.07.2020г. /петък/ от 17.00 часа в зала №2 на Община Поморие.

    На него ще бъде разгледана докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно покана от Висшия Съдебен Съвет за провеждане на публично обсъждане на разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районен съд за всеки от апелативните райони, в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

    Горе