Вие сте тук: Начало » Общество » 7 000 лева за изграждане на монумент с имената на загиналите във войните от с. Козичино

    7 000 лева за изграждане на монумент с имената на загиналите във войните от с. Козичино

    kozichinoПравителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници на свое заседание проведено на 22 юли т.г.

    Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

    В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

    Средствата, в размер на 300 000 лв., ще бъдат разпределени между повече от 40 общини

    Община Поморие ще получи 7 000 лева за изграждане на монумент с имената на загиналите във войните от с. Козичино.

    Одобреното предложение на Община Поморие за изграждане на военния паметник е по идея на кметския наместник Тодор Милев и инициативен комитет от с. Козичино. На свое редовно заседание през месец март 2020 г., Общински съвет -Поморие даде съгласие за неговото изграждане и определи терен за поставянето му.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе