Вие сте тук: Начало » Новините в снимки » В Поморие бе представена Анхиалско- Месемврийска кондика

    В Поморие бе представена Анхиалско- Месемврийска кондика

    В Поморие беше представена Анхиалско- Месемврийска кондика, чийто оригинал се съхранява в Народната Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”.

    На страниците на летописната книга са поместени преписи на неиздадени исторически трудове на гръцкия историк Маргарит Константиниди. От тях черпим важна информация за политическата, църковната и културната история на град Анхиало, от неговото създаване до освобождението му от османско владичество през 1878 г. Изключително ценен е поместеният списък на анхиалските архиереи, започващ с епископ Сотас и завършващ с митрополит Василий II Георгиадес. На страниците на Кондиката могат да се прочетат биографиите на родения в Анхиало Вселенски патриарх Йеремия II Транос (1536 – 1595), както и на архонта Михаил Кантакузин, тясно преплел живота си с историята на стародавния ни град. Интерес представлява и преписът на кодекс, описващ пътуването на анхиалския митрополит Софроний в Италия за участие във Фераро – Флорентинския събор ( 1438-1439 г. ).

    За събитието специално бяха изработени от главния художник на Националния литературен музей – Ива Велинова прецизни копия на църковната книга- за постоянната експозиция на Историческия музей в Поморие и за музейната експозиция към Манастир “Свети Георги”.

    Горе