Вие сте тук: Начало » Общество » Сдружение „Европа и Ние” от Поморие изпълнява международен проект

    Сдружение „Европа и Ние” от Поморие изпълнява международен проект

    104988985_1071060556621754_3559923793661203587_nСдружение „Европа и Ние” гр. Поморие  изпълнява съвместно с DAYKOФондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005.

    Проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране на гнездата и разпространението им, да се представи план за действие с консервационна програма, да се повиши капацитета и информираността на отговорните институции и човешките ресурси от двете страни на границата, да се организират дейности в защитените територии на двете държави, което директно допринася за опазването на видовете червена горска мравка и индиректно до съхраняване на биоразнообразието в трансграничната зона. В момента в рамките на проекта се реализира съвместно проучване на популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, идентифицират се гнездата и се полагат усилия за опазването и съхраняването им.

    Във връзка с изпълнението на проекта в периода 25.09.2020 – 27.09.2020 г. в хотел „Аква“, гр. Бургас ще се проведе 3-дневно обучение – трансгранично събитие, в което трябва да вземат участие и представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата. Събитието се организира в партньорство между Сдружение „Европа и Ние“ и водещия партньор по проекта Фондация за опазване на околната среда – DAYKO, Турция при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19.

    Официалният старт на събитието е предвиден за 11,00 ч. на 25.09.2020 г. в зала „Амфибия“ на Хотел „Аква“, гр. Бургас, бул. Демокрация, комплекс Лазур.

    По време на събитието ще се представят и дискутират резултатите от проведеното проучване, ще се обсъждат възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, ще се разискват общи екологични проблеми и решения в пограничния българо-турски регион, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси.

    През втория ден от събитието е предвидено практическо посещение на част от идентифицираните по време на проучването находища с гнезда на F. Pratensis на територията на Природен парк „Странджа“.

    В случай, че проявявате интерес към предстоящото мероприятие, моля попълнете  регистрационната форма и я изпратете в срок до 14.00 ч. на 23.09.2020 г. на адрес europeandwe@yahoo.com.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе