Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Да 30.11. няма да има изнесени работни места и мобилни бюра по труда

    Да 30.11. няма да има изнесени работни места и мобилни бюра по труда

    Във връзка с усложнената епидемична обстановка, ограничените възможности за обезпечаване на безопасно обслужване на клиентите в голяма част от населените места, определени за изнесени услуги, както и с оглед осигуряване нормалното функциониране на дирекции „Бюро по труда” и филиалите към тях е необходимо предприемането на следните действия:

    1. Предоставянето на изнесени услуги чрез Изнесени работни места и/или Мобилни бюра по труда да се преустанови временно, до 30.11.2020 на този етап. Изключения за обслужване чрез ИРМ /МБТ ще се допускат само в случай, че пренасочените за обслужване клиенти към съответната Дирекция “Бюро по труда”/филиал биха довели до увеличаване на клиентопотока, съществено надвишаващо възможностите за присъствено обслужване в ДБТ/филиал  до невъзможност за спазване на ограничителните мерки;
    2. За организиране на обслужването съгласно т. 1 се предприемат следните действия:

    – за търсещите работа лица от населените места, обслужвани чрез Изнесени работни места и/или Мобилни бюра по труда да се изготви график за посещение в съответната дирекция „Бюро по труда” или филиал, съобразно натовареността и времето за обслужване, при спазване на противоепидемичните мерки,

    – търсещите работа лица да се уведомят за графика за среща с трудов посредник на място в съответната дирекция „Бюро по труда” или филиал по телефон, sms или електронната поща. На лицата, които нямат или не са предоставили телефон за контакт се съобщава чрез покана или съобщение в кметството

    – да се уведомят кметовете на общини и населени места, в които се отменя планираното провеждане на ИРМ/МЕТ, като се обяснят причинените и се потърси съдействието им за уведомяване, на ползватели на услугите на АЗ от съответните населени места;

    – в срок до 03.11.2020 г да се изпрати  списък на отменените ИРМ/МБТ за ноември и предложение за отмяна през декември на изнесени услуги, както и за неотменените, като се посочат причините за запазването им.

    Временното преустановяване на предоставяне на изнесени услуги не означава разсрочване на срещите с търсещите работа лица. Срещите с лицата продължават да са за преглед на изпълнението на мерките/стъпките в индивидуалния план за действие, съобразно индивидуалните потребности и възможности на търсещото работа лице и:особеностите на местния пазар на труда, както и за насочване към подходяща работа. При възможност се препоръчва да се разшири териториалния обхватна търсене на подходящи за лицата свободни работни места.

    1. Предоставянето на услуги в изнесени приемни на ЦЗСП става в координация с Дирекциите „Социално подпомагане” и кметовете на населените места.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе