Вие сте тук: Начало » Бизнес » Такситата в Поморие – с по-нисък данък за 2021 година

    Такситата в Поморие – с по-нисък данък за 2021 година

    taxiГодишният данък за таксиметров превоз в община Поморие за 2021 г. ще бъде намален от 600 лв. на 300 лв. за данъчно задължените лица. Промяната произтича от приетия и публикуван в Държавен вестник Закон за Държавния бюджет за 2021 г.

    Съгласно Закона данъчно задължените лица заплащат годишния данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020г. и минималния годишен размер на данъка по чл.61ф от ЗМДТ от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.

    В тази връзка при определен за община Поморие данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. в размер на 600лв. данъчно задължените лица ще заплащат на Община Поморие 300 лв., а разликата ще бъде компенсирана от Държавния бюджет.

    Един коментар

    1. 300 лева компенсация от държавния бюджет? А детските подигравки си остават 35 лева.

    Горе