Вие сте тук: Начало » Общество » ВиК-Бургас стартира изграждането на 3 км водопровод за яз. „Ахелой“ и 7 км за яз. „Порой“

    ВиК-Бургас стартира изграждането на 3 км водопровод за яз. „Ахелой“ и 7 км за яз. „Порой“

    iazivirЯзовирите Ахелой и Порой са предадени на Областна администрация Бургас на 29 декември 2020 година благодарение на добрата съвместна работа на отговорните министерства, само два дни по-късно- на 31 декември 2020, същите са прехвърлени на ВиК-Бургас.  Голям обем е предварителната работа, която е свършена изпреварващо на местно ниво, докато институциите изчакваха процедурите по предаване. Проведени са съгласувателни процедури общините Поморие и Несебър, съобщиха от Областна администрация. На свои сесии общинските съвети са одобрили вече парцеларните планове, без които тръбопроводите не могат да бъдат изградени. В момента се извършва ремонт на язовирните стени и водовземните кули. Това е необходимо за задържане на водата, която постъпва в язовира от валежите. ВиК дружеството има готови идейни проекти, обезпечена е вече необходимата логистика. След проучване на законодателствотвото става ясно, че няма необходимост от обявяване на извънредно положение. Сега действащият Закон за обществените поръчки предвижда при изключителни обстоятелства и при невъзможност да бъдат спазени сроковете, да се проведе процедура по пряко договаряне. Това е достатъчно, за да се запази темпото на работа и в максимално кратък срок Бургас да има алтернативни източници на водоподаване.

    „Областна администрация успя изключително бързо да свърши всичко, което имаше като ангажимент. От тук ВиК – Бургас е на ход. Предстои им много работа и амбициозни срокове. Те са експертите, вярвам, че ще се справят. Аз като областен управител и част от местната общност ще продължа да следя цялостния процес, а при нужда и да помагам, за да бъдат подсигурени питейно-битовите нужди в областта. В рамките на компетентността ми ще оказвам максимален административен натиск за бързо изграждане на необходимата инфраструктура. Благодаря на кмета на Бургас Димитър Николов, че въпреки липсата на пряк ангажимент от страна на община Бургас оказва подкрепа и съдействие„ – коментира Чолаков.

    ВиК-Бургас стартира изграждането на  3 км водопровод за яз. „Ахелой“ и 7 км водопровод за яз. „Порой“. Престои дружеството да възложи изграждането на 1 пречиствателна и 1 помпена станция за яз. „Ахелой“ , както и 1 пречиствателна и 2 помпени станции за яз. „Порой“.

     

    Горе