Вие сте тук: Начало » Общество » Покана за Отчетно-изборно събрание

    Покана за Отчетно-изборно събрание

    grajdani-za-pmНа 28.02.2021 г., от 16.00 ч. в офиса на ул. „Цар Калоян“ №2 в гр.Поморие  ще се проведе Отчетно-изборно събрание на СНЦ „Граждани за Поморие“ при следния дневен ред:

    1.Годишен доклад за дейността за 2020 г.

    1. Годишен финансов отчет за 2020 г.

    3.Избор на нов Управителен съвет

    4.Приемане на Програма за дейността през 2021 година

    5.Други

    При липса на кворум в 16.00 часа, началото на събранието се насрочва за 17.00 ч.

    Горе