Вие сте тук: Начало » Обяви » Гласуване по настоящ адрес чрез подаване на заявление до 20 март

    Гласуване по настоящ адрес чрез подаване на заявление до 20 март

    Общинска администрация- Поморие уведомява, че срокът за подаване на заявление по образец (Приложение № 12- НС) от изборните книжа от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес е не по-късно от 14 дни преди изборния ден- 20.03.2021 г. включително.

    Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

    В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 20.03.2021 г. /събота/ от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

    Съгласно чл. 36, ал. 4 от Изборния кодекс, след вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

     Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, Инструкции за регистрация и работа със Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/

    Горе