Вие сте тук: Начало » Политика » Проведе се обществено обсъждане на проектобюджета на Община Поморие за 2021 г.

    Проведе се обществено обсъждане на проектобюджета на Община Поморие за 2021 г.

    Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2021 г. е 32 956 647 лв. От тях данъчните приходи са 7 730 000 лв., неданъчните  приходи са 6  842  874  лв., взаимоотношения с централния  бюджет – 17 614 987 лв. Преходният остатък от 2020 г. е 3 068 859  лв.

    dscn8801-2-1„Изминалата 2020 г. не беше от най-добрите, което се отрази и на изпълнението на бюджета на общината. Но благодарение на държавната политика, на правителството и премиера, освен адекватните мерки в здравеопазването и в икономическата сфера, чрез които бяха подпомогнати граждани и бизнеса, не малка помощ получихме и ние – общините.  Тази година е завишена общата субсидия за делегираните от държавата дейности. За община Поморие тя е 17 530 987 лв. ,  което компенсира недостига от местни дейности, с които приключихме 2020 г., вследствие на пандемията. Така, в проектобюджета успяхме да насочим средства към всички останали, 16 на брой, населени места в общината, освен град Поморие.

    Това показва, че всички заедно – общество, държава, централна и местна власт, обединени, dscn8798-1можем да се справим с кризата. Предложеният бюджет е реалистичен, балансиран и е изключително важно да се знае, че тази година не се предвижда увеличение на местните данъци и такси.“ Това каза кметът на община Поморие Иван Алексиев по време на общественото обсъждане на бюджета за 2021г., което се състоя днес в сградата на Община Поморие.

    Капиталовата програма на Община Поморие е в размер на  3 761 093 лв., а осигурените с европейско финансиране средствата по оперативните програми и проекти, които ще се изпълняват през 2021 г. са близо 25 млн. лева.

    С постановления на Министерски съвет са осигурени 1 млн. лева за изграждане на детска градина в с. Гълъбец и 1 млн. лева за благоустрояване на 4 улици и площадно пространство в гр. Каблешково.

    dscn8796Заместник-кметът по бюджет и финанси Янчо Илиев подробно представи пред присъстващите на срещата всички заложени в новия бюджет параметри и източници на финансиране, сред които бяха жители на Поморие, общински съветници и председателят на Общинския съвет Адам Адамов.

    След направените корекции и допълнения от жителите на общината, проектобюджетът ще бъде внесен в Общински съвет – Поморие. В продължение на една седмица ще се разглежда от постоянните комисии, след което ще бъде подложен на гласуване.

    Един коментар

    1. Г-н Кмет,
     "Адекватните" действия на Правителството е пряка причина за бруталната смъртност през 2020 г.
     Нищо радостно не виждам в затвърждаващата се тенденция постъпленията от данъци да намаляват за сметка на неданъчните, и по специално таксите. Нищо хубаво не виждам в продължаващия спад от патентен данък, както и туристически! Същото важи, и за данък МПС.

    Горе