Вие сте тук: Начало » Бизнес » Басейнова дирекция отказа да издаде разрешително за изграждане на ферма за миди в Поморие

    Басейнова дирекция отказа да издаде разрешително за изграждане на ферма за миди в Поморие

    midaОбявеното инвестиционно намерение на „Ем Джи Солюшън“ ЕООД – гр. София за изграждане на ферма за миди в акваторията на гр. Поморие предизвика общественото недоволство в града. Рибарите изразиха опасенията си, че реализирането на намерението ще застраши поминъка на над 300 семейства, риболовът за които е основен приход, поради което Общински съвет – Поморие прие Декларация против издаване на съответното разрешително.

    Кметът Иван Алексиев също подкрепи исканията на рибарите и сезира всички компетентни институции в страната, включително Народното събрание и Министерски съвет. Възражение, подкрепено с над 520 подписа, бе изпратено и от Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“.

    След разглеждане на всички постъпили възражения, включително и искането за несъгласие с тях  от страна на софийската фирма, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна отказа издаване на разрешително, поради преценката за липса на съвместимост на инвестиционното намерение с обществените интереси и въз основа на обстоятелствата, че в резултат на ползването на водния обект ще се създаде опасност от ограничаване на общото ползване в акваторията на Черно море, в района на гр. Поморие.

    „Винаги се радвам на успешния резултат когато Община, Общински съвет и граждани се обединим в дадена кауза и заедно защитаваме интересите на града ни. Силата ни е да сме единни, да можем свободно да изразим мнението си и заедно да постигаме това, което е най-добро за поминъка и живота в Поморие“, каза кметът Иван Алексиев.

    Един коментар

    1. Малко по различен прочит на "сагата". "Основната дейност на "Ем Джи Солюшънс" ООД е свързана с производство и специфични консултантски услуги в областта на конструирането на машини и апарати с цифрово програмно управление, както и в предлагането на услуги по изрязване на малки серии детайли от стомана, неръждаема стомана и алуминий. Към настоящия момент фирмата предлага на своите клиенти цялостни решения в областта на плазменото рязане на метали, както и дизайн и изрязване на опаковки от картон, велпапе, клингерит и др."
     Както при всички случаи, при които се крои нещо зад гърба на хората, обявеното не кореспондира с целите!
     Съмнявам се "сагата" да е приключила защото мотивите за отказ са меко казано смешни!
     1. "поради преценката за липса на съвместимост на инвестиционното намерение с обществените интереси"
     Не става ясно кое от заявеното е несъвместимо с обществените интереси!
     Заявлението е от август 2020 г.! Администрацията го обявява след 6 месеца!
     2. "в резултат на ползването на водния обект ще се създаде…"
     Също не става ясно как дейността ще ограничи "общото ползване"!
     3. За поминъка…
     Тези 300 семейства могат да подпомогнат поминъка си, като развииват и друга дейност, която я пряко свързана с основната им (рибарство). По този начин ще:
     1. подпомогнат водите да бъдат по чисти, съответно плажовете, а това ще създаде и условия за рибите, които им трябват за поминъка.
     2. ще подпомогнат всички заети в ресторантьорството защото черноморската мида е деликатес! Освен това съдържанието на мидата е изключително полезно за организма ни! Фосфорът съдържащ се в мидите помага на тялото ни да поддържа киселинния си баланс и да регулира енергийния метаболизъм на клетките. Фосфорът е полезен и за нервната система, мозъка, костите и зъбите, както и за целия физиологичен процес.
     3. Ще насърчи инвестиции в сферата на фармакологията, преработвателната сфера и производство.

     Ще завърша с "Общата стойност на проекта е 96 млн. лв. С изпълнението му не само ще се подобри качеството на живота за жителите на Поморие, но и ще се рашат проблемите, свързани с наводняването на града, тъй като реконструкцията на канализационната мрежа предвижда и параметри за отвеждане на дъждовните води"
     Не знам нещо да се е подобрило, нито пък да отвежда дъждовните води!
     И най-съществения момент е, че една такава мидена ферма ще пречиства морето при това без да го замърсява! Без да застрашава! Без да отнема поминък!
     О, неразумни и юроде…

    Горе