Вие сте тук: Начало » Общество » Обявена е обществена поръчка за 100 000 лв. за избор на изпълнител за изграждане на Посетителски център в Козичино

    Обявена е обществена поръчка за 100 000 лв. за избор на изпълнител за изграждане на Посетителски център в Козичино

    kozi4inoОбявиха обществена поръчка за близо 100 хиляди лева без ДДС за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на Посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство на поморийското село Козичино.

    Бенефициент по проекта за изграждане на Посетителския център е СНЦ „Ловно-рибарско дружество „Гларус”. Инвестиционно намерение включва изграждане на едноетажна сграда, отстояща на 8 м. от улицата и на 3 м. от югоизточната регулационна линия, изграждане на паркоместа до улицата и създаването на експозиционна зала, остъклена от североизток и югоизток, като северната страна. Под ниво прозорци ще се експонират предмети, етнографски артефакти, снимки от историята, карти и пр. Предвидено е изграждането и на тоалетна, достъпна за хора с увреждания, както и на две складови помещения.

    Проектът „Изграждане на Посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино, община Поморие” се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура: МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, със срок на изпълнение – 36 месеца. Крайният срок за подаване на оферти от кандидат изпълнителите е 10 юни.

    Припомняме, че през януари т.г. кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране за изграждането на Посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино, община Поморие, по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

    Горе