Вие сте тук: Начало » Общество » Околийското управление в Анхиало /Поморие/ (1882 – 1944)

    Околийското управление в Анхиало /Поморие/ (1882 – 1944)

    %d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%beСлед публикуването на Закона за окръжните управители и околийските началници (ДВ, бр. 116 от 9 окт. 1882 г.), в страната се създават полицейски управления и участъци, които да ръководят борбата срещу закононарушителите от политически, криминален и стопански характер.

    През същата година започва дейността си и Околийско управление – Анхиало (Поморие), което чрез своя административен персонал, формена и цивилна полиция, отговаря за сигурността на държавата.

    До 1934 г. управлението се ръководи от околийски началник, а след т. г. – от околийски управител, чието задължение е да въдворява ред като води преследвания срещу политически и криминални престъпници, да докладва на областния директор за вълнения сред населението, за разбойнически нападения и непокорство към властта, за дейността на противодържавни тайни организации и за всякакви престъпления против държавната сигурност.

    Съгласно Закона за полицията (ДВ, бр. 133 от 12 дек. 1882 г.) в управлението са разкрити няколко служби – “Държавна сигурност”, “Криминална”, “Административна”.

    “Държавна сигурност” или политическата полиция, предотвратява антиправителствени акции на лица, групи и политически организации и въдворява политически престъпници.

    “Криминална полиция” разкрива престъпления от криминален характер.

    “Административна полиция” участва в провеждането на избори, оказва надзор над чужди поданици и бежанци, контролира дружества и организации, занаятите, търговията, промишлеността и транспорта, одобрява благоустройствените мероприятия на общинските управления и извършва гражданска мобилизация.

    През 1932 г. е създадена адресна служба към “Административна полиция” с няколко отдела – “личен регистър”, “чужденци”, “общ”, “хотели” и “фирмен”.

    Дейността на управлението продължава до 9 септември 1944 г.

    Фондация „25 века Поморие”   

    Информацията е от Фонда на ДАА

    Горе