Вие сте тук: Начало » Политика » Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД е д-р Кирил Хинов

    Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД е д-р Кирил Хинов

    obs-pm-2021 Със свое Решение № 616/16.09.2021г. Общински съвет- Поморие е одобрил кандидата, спечелил конкурса за избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Поморие” ЕООД със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници. Избраният е д-р Кирил Асенов Хинов.

    Комисията за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие,  в състав: председател Петя Арнаудова и членове Валентина Канева, Живка Костадинова, д-р Фотка Калчева, Никодим Стоянов и секретар Росица Стоев,а  с протокол обяви резултата от проведения конкурс- с общ резултат 5,23 от писмена разработка и събеседване  одобрява кандидата, спечелил конкурса за избор на Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД – Д-р Кирил Асенов Хинов.

    Ето решението на ОбС-Поморие от 26-то извънредно заседание, проведено на 16 септември 2021 г:

    Общински съвет – Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД гр. Поморие РЕШИ:

    1. Общински съвет – Поморие – одобрява представените Протоколи № 1, № 2 и № 3 на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ – Поморие ЕООД.
    2. Общински съвет – Поморие – одобрява определения за спечелил проведения конкурс за управител на общинско търговско дружество МБАЛ – Поморие ЕООД – кандидатът д-р Кирил Асенов Хинов.
    3. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛ – Поморие” ЕООД с определения управител с д-р Кирил Асенов Хинов.
    4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение предвид необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе