Арх. Камен Шипков: „..Моето непостроено Поморие…“

Арх. Камен Шипков представи  книгата си „Чорлави градоустройствени и архитектурни мечти. С дъх на море… Моето непостроено Поморие…“ в  Градска художествена галерия „Дечко Стоев“.