БСП-Поморие: ГЕРБ се готви предколедно да сурвака гражданите на община Поморие с по-висока такса битови отпадъци. БСП е против

Във време, когато в цяла Европа правителствата предприемат стъпки за намаляване на дaнъчното бреме и облекчаване на бизнеса и домакинствата в условията на икономическа, здравна и ценова криза в сферата на енергоресурсите, в община Поморие, напротив – предвижда се увеличение на такса битови отпадъци през новата 2022 година.

По предложение на кмета, общинските съветници ще обсъждат Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

Не е нужно да притежаваме кристалното кълбо на гадателите за да предвидим, че доминираният от ГЕРБ Общински съвет с подкрепата на съветниците от ДПС ще приеме предлаганото увеличение. Единствено общинските съветници от БСП категорично  ще гласуват против.

Редно е да се запитаме защо в навечерието на Коледа и Нова година управляващите от ГЕРБ ни поднасят този “подарък”? Аргументите на вносителя се свеждат до това, че е необходимо да се обезпечат разходите за предоставяне на услуги по член 62 от Закона за местните данъци и такси – т.е. това са разходите за заплащане на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Обяснява ни се, че приходите от такса битови отпадъци са по-малко от разходите за предоставяната услуга, че е нараснала цената за обработка на отпадъците в депа, че растат отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

От увеличената такса се очаква през следващата година да бъдат събрани с около 390 000 лева повече в сравнение с 2021г. По този начин общинските разходи в сектор чистота ще приближат сумата от близо 4 милиона лева или около 12% от годишния ни бюджет!

Очевидно ръстът на цените и недостатъчните средства имат обективен характер, но сме в правото си да запитаме  управляващите от ГЕРБ:

Забравихте ли клетвите, че докато трае извънредната пандемична обстановка данъците и таксите няма да се пипат?

Докога ще се пренебрегва назрялата необходимост от създаване на собствено общинско звено “Чистота”, а дейностите в тази сфера ще се възлагат на външни изпълнители, които са заинтересовани главно от печалбите си?

Защо нямаме заделен резерв, който да се използва като буфер в условията на усложнена обстановка, като настоящата и с който да се облекчат домакинствата и бизнеса?

Впрочем отговорът на последния въпрос е ясен – Известно е, че настъпи времето, в което изтегления през миналия мандат дълг от 18 милиона лева трябва да се изплаща. През следващите близо три мандата трябва да се заделят за целта близо милион и половина лева всяка година.

Нека припомним и факта, че години наред за общинския футболен клуб се разходваха между 500 000  и 700 000 лева. Днес обаче нямаме пари за финансов буфер, както впрочем нямаме и представителен футболен отбор.

Изводите всеки може да си направи сам.

Наскоро медиите разпространиха новината, че при гонка с полицията е арестуван кмета на Ахелой, избран от ГЕРБ. Овластените лица трябва да са пример за съгражданите си, но очевидно случаят не е такъв.

Изборите за местни органи на властта не са през девет планини в десета. И тогава нека всеки гражданин на общината се запита: ” Искаме ли още от същото?”

Весели коледни и новогодишни празници уважаеми съграждани!

Никодим Стоянов-

Председател на Общински съвет на БСП – Поморие