Бурята на 11 и 12 февруари 1936 година

На 11 и 12 февруари 1936 г. силна морска буря бушува и причинява огромни щети на град Поморие и село Сарафово. Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, обхожда пострадалите райони за да огледа и оцени загубите. Изготвен е протокол с подробно описание на нанесените от бурята щети, препоръки за необходимите възстановителни работи с приблизителна финансова оценка. Към протокола са приложени план на града с отбелязани на него повредените места , както и 7 фотоснимки на пораженията.
Установено е, че бурята е разрушила челните части на почти всички вълноломи на източния бряг, камъните са разместени, разпръснати и частично отнесени в морето. Каменната дига на брега между първия и третия вълнолом също е силно повредена, камъните са отвлечени от вълните, брегът започва да се руши и застрашава квартала. Защитната каменна дига на ниския югозападен бряг на места е значително повредена и не може повече да предпазва тази част на града от наводнения. Напълно разрушен е участък от около 50 метра срещу пазарния площад и силно повреден е на около 200 метра в района на бежанския квартал, камъните са отнесени в морето. На местата, където не е имало укрепителни съоръжения абразията е още по силна. Морският бряг от носа, където сега е пристанището до градината до читалище „Просвета“ е отнесен от вълните и морето е навлязло на около 3 метра навътре в сушата.
Нанесени са щети и на покривни конструкции, изпочупени са керемиди и стъкла на прозорци, има съборени комини. Силно е пострадал солният склад на западния бряг, почивната станция на военноинвалидите, военният пост на източния бряг, други обществени и частни сгради. Леки постройки близо до брега са отнесени от морската стихия. Погълнати от вълните са рибарски мрежи и друг рибарски инвентар. Нанесени са щети и на електропреносната мрежа, която по това време е само въздушна.
Комисията препоръчва възстановяване на разрушенията по вълноломите с големи каменни блокове и увеличаване височината на защитната дига на югозападния бряг с бетонни блокове или големи камъни, а на незащитените досега места – изграждане на нови диги. Общо нанесените щети в Поморие са оценени на 1 700 000 лв.
Управителният съвет на фонд „Поморийски солници“ също прави оглед на нанесените щети. Той показва, че на много места каменните диги, които опасват почти целия полуостров и за които фондът е изразходвал над 6,5 милиона лева, са почти сринати. Те наистина са спасили града и солниците от заливане, но повредите са с такива размери, че скромните фондови средства вече не са в състояние да ги възстановят. Щетите, причинени от морската стихия са показали, че защитните съоръжения трябва да се правят по-рационални и по-надеждни, което вече е дълг на държавата. Още повече, че са засегнати най-много градът и неговите жители, железопътната линия и гарата, държавният склад за сол. Досега финансирането на укрепителните работи е ставало само със средствата, заделяни от солопроизводителите. Напротив, държавата е иззела за свои нужди, нямащи нищо общо със задачите на фонда, цели четири милиона лева. Настоява се Министърът на финансите да осведоми Министерския съвет за характера на пораженията и да поиска по-нататък възстановяването и усилването на защитните съоръжения да се поеме от държавата за да се предотвратяват обществени бедствия.
Протоколът на общинската комисия, приложеният план на града с нанесени повредите по вълноломите и преградните стени и снимките от местата на пораженията са изпратени до областния директор на Министерството на вътрешните работи и народното здраве в Бургас за отпускане на държавна помощ на пострадалите. Отговорът на министерството е, че общината „не може да се обяви за пострадала от обществено бедствие, понеже бурята е засегнала малка част от населението и не се е отразила сериозно върху живота му“. Подобен е и резултатът от срещата на управителя на фонд „Поморийски солници“ с главния секретар на същото министерство.
При това положение, със средства на фонд „Поморийски солници“ на източният морски бряг между третия и четвъртия вълнолом, където вълните за отнесли голяма част от пясъчната ивица, между останалите колове на „стария сет“ са нахвърлени камъни, а където стената е разрушена е направена нова каменна преграда. Решено е също, в зависимост от средствата, да бъде построен девети вълнолом северно от съществуващия осми вълнолом. Така ще се укрепи незащитената част от източния бряг, където вълните отмиват пясъчните дюни и застрашават солниците от заливане. Продължено е укрепването с каменна дига на южния морски бряг за запазване от вълните на новия склад за сол и жп линията.
По материали от Държавен архив, Бургас
Автор: доц. М. Скумов

Сн. 1. План на града с означени разрушенията от бурята. 20 февруари 1936 г.

Сн. 2. Югозападния бряг преди бурята (къщата на Нарлиеви). Снимка: Григор Пасков.

Сн. 3. Югозападния бряг след бурята (къщата на Нарлиеви). Снимка: Петър Калъчев.

1 коментар

 1. Община Поморие може да вземе поука от миналото, а не да повтаря грешки!
  От Устава на Сдружението на Общините, така и не става ясно каква е целта му при положение, че същите тези Общини се отказват от самостятелност?! В какво се състои тази самостоятелност/ децентрализация?
  Ще Ви кажа…. Отказа се от собствените си приходи за сметка на дотации!
  Като аналогия мога да съпоставя следното … Не искаме свобода, искаме си робството!
  Община Поморие спокойно може да създаде фонд, вместо всеки Кмет да създава Фондация!
  Ще накърня егото на някой, но няма да ме прощава никой, особено тези на власт.
  Колкото до брегоукрапването … Трябва да сме благодарни единствено, и само на географията.