„Български пощи” с нов офис в Поморие

От 4 юни 2015 г. „Български пощи” в кв.”Свети Георги” има нов офис. Той се намира на ул „Княз Борис” №118 в Търговски център „Свети Георги”, който представлява едноетажна сграда, с метална носеща конструкция и адаптирана за хора с увреждания.