Бюджетът на Поморие за 2024 г. е 61 251 058 лева

Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2024 г. е 61 251 058 лв. От тях данъчните приходи са 10 055 000 лв, неданъчните  приходи са 12 450 474 лв, субсидии за делегирани от държавата дейности – 25 093 257 лв. Преходният остатък от 2023 г. е 13 093 781 лв.

Данните и заложените в новия бюджет параметри и източници на финансиране бяха подробно представени от заместник-кмета Янчо Илиев на обществено обсъждане, проведено на 24.01.2024 г. в ГХГ „Дечко Стоев“ гр. Поморие, се съобщава в общинския сайт.

Капиталовата програма на Общината за 2024 г. е 14 528 051 лв. и включва дейности, част от които вече са реализирани с решения на Общински съвет. Сред дейностите са: изграждане на светофарна уредба в кръстовище на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Мусала“ в гр. Поморие; проекти за реконструкция на сградата на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие и за изграждане на физкултурни салони в основните училища в гр. Поморие и гр. Ахелой; ремонт и благоустрояване на улици в различните съставни селища; проектиране на улично осветление, сгради и съоръжения по населени места; изграждане на уличен водопровод и улична канализация в м. Палеокастро – гр. Поморие; основни ремонти на училища и детски градини, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в тях. Със средства от капиталовата програма се предвижда закупуване и на дълготрайни материални активи, необходими за дейността на различни институции – компютри, озвучителни системи, мултимедия, система за издаване на електронни фишове и други.

Средствата, осигурени по европейски проекти са над 22 млн.лв. Със срок на изпълнение до края на 2026 г., от държавния бюджет за 2024 година са одобрени за финансиране проектите за основен ремонт на общински път Горица – Гълъбец – Порой; Изграждане на спортен обект – многофункционална спортна зала; Основен ремонт на улици, тротоари и реконструкция на прилежащата им ВиК инфраструктура, намиращи се в централната градска част на гр. Поморие и за реконструкция на съществуващо кръстовище, ул. „Княз Борис“ и ул. „Европа“ гр. Поморие.

На срещата присъства кметът Иван Алексиев, който отговори на поставени въпроси (видео), председателят на Общинския съвет Адам Адамов, заместник-кмета Кунчо Гайдов, общински съветници и граждани.

Предстои проектобюджетът с постъпилите по него предложения и становища да бъде разгледан от постоянните комисии на Общинския съвет, след което да бъде гласуван на редовно заседание през месец февруари.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *