Второто заседание на Общински съвет – Поморие на 4 декември

Второто заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 04.12.2023г. /понеделник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-22/15.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.

2.Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Поморие.

3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

4.ОС-36/20.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

5.ОС-23/15.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представители от Общински съвет – Поморие в състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбСНРБ/ на територията на Община Поморие.

6.ОС-38/21.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

7.Текущи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *