Възпоменание за Янчо Граматиков

Възпоменание за Янчо Граматиков

На 26 август 2003 г. внезапно почина Янчо Граматиков, първият уредник на музейната сбирка в Поморие и впоследствие отговарящ за управлението на  създадения Общински музей с галерия в града.

Янчо Граматиков е роден в град Поморие на 29 май 1952 г. Основното си  и средно  образование   завършва  в родния си  град.  През 1977 г. завършва висше образование, специалност Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Същата година постъпва  на  работа  по разпределение като възпитател в средно училище в  с. Равда, където остава като такъв до 1985 г. Последната година е назначен  за  директор на  същото училище.

През 1986 г. идва в Поморие като спортен организатор в поделението на ЗИТ в града. Оттук нататък няколко години посвещава на морския спорт и  по-специално на ветроходството. Участва в  легендарното прекосяване на Черно море с яхти: обиколка на Черно море с яхта „Тайфун” с капитан Тодор Тузлуков, с пресичане на морето по най- голямата му дължина – Поморие – Батуми (Грузия) в периода от 03.09.1985 г. до 27.09.1985 г. и от 28.10.1989 г. до 08.12.1989г. Връчена им е награда за най- бързо пресичане на Черно море от Поморие до Батуми.

С настъпването на демократичните промени в България Янчо Граматиков се включва в опозиционното по това време движение СДС. Първо като член на „Зелената партия”, а по-късно и като председател на СДС– Поморие. В периода от 25.07.1992 г. до 28.11.1995 г. изпълнява длъжността Председател на Общинския съвет в Поморие. Известно време остава без работа. В началото на 1996 г. е назначен  да завежда тогавашната общинска музейна сбирка, а по-късно и за уредник на новосъздадения  Общински музей и галерия.

През своето  близо седемгодишно управление на общинския музей в Поморие Янчо Граматиков с голяма енергия и настойчивост успя да прибере повечето от пръснатите из града и неговата околност движими културни ценности. По този начин първоначалната сбирка се разрасна до голяма степен. Събираните  през годините материали Янчо Граматиков подрежда с помощта на местния краевед Димитър Стефанов в реконструираната  за музей сграда на бившата девическа гимназия. По този начин на 31 юли 1997 г. експозицията на музейната сбирка в новата сграда е официално открита и става изцяло достъпна за разглеждане от широката публика. Тази експозиция отразява историята на Поморие от праисторията до средновековието.

Той спечелва много приятели, сътрудници на музея, които откриват старинни предмети, предоставят информация за тях и даряват на създадения музей. Така фондът на музея се обогатява от постъпленията на много материали, заслуга за което имат  краеведите Димитър Стефанов, Христо Сариев, Иван Симеонов, както и родолюбивите поморийци Славчо Грозев, Фоти Калчев, Тодор Деляков, Росен Вълканов, Иван Пейков, Огнян Вичев и много други.

Янчо Граматиков е от инициаторите и взема дейно участие в учредяването на фондация „25 века Поморие”. Заедно с Христо Сариев и фондация „25 века Поморие” има сериозен принос за привличането на колектив от изтъкнати учени за написването и издаването на книгата „История на Поморие, ч.1. Анхиало от древността до Освобождението“,  по поръчение на Община Поморие през 2000 г. „История на Поморие” е сериозен научен проект, до реализирането на който се изминава дълъг път, а в основата му са дългогодишните усилия на няколко кмета на града и най-вече на първия уредник на Общински музей и галерия. Автори са известни археолози и историци като Михаил Лазаров, Васил Гюзелев, Елена Грозданова, Велко Тонев. Веднага след отпечатването книгата получи признанието на научната и културната общественост, а интересът към нея надхвърли границите на страната. С пълно основание този том бе оценен като сериозен принос за проучването не само на местната, локална поморийска, но и на общата българска история.

От Янчо Граматиков произлезе инициативата и станаха традиция летните лектории  по въпросите на историята, археологията и проучването на културно- историческото наследство на Поморие и района, които се провеждаха през активния туристически сезон. На тях се даваше  заслужена трибуна на видни учени и специалисти, които със своя всеотдаен труд проучват, изследват и популяризират поморийската история и култура.

Той заживя с идеята за разкриване на археологическото минало на Поморие, прие  го като своя лична задача. През целия си живот не престана да се интересува от археологическата слава на града. Адмирираше откритията на колегите археолози и предвещаваше възход и на поморийския  район като притегателен център за чуждестранни туристи. Заслугата на Янчо Граматиков за патриотичното възпитание на поморийското население, за приобщаването му към корените на родното минало е огромна. Благодарение на неговите усилия Общински музей и галерия се превръща в средище на културния и духовния живот на града – там, наред с многобройните посетители, се организират изложби, литературни вечери, концерти, тържества по повод събития и личности, свързани с историята на Поморие и страната.

Всички, които познаваха Янчо Граматиков, от пръв  поглед оценяваха неговата доброта, съпричастност и готовност да подпомогне колеги, съграждани и търсещи подкрепа. Такъв ще остане в спомените ни!

Поклон пред светлата му памет!

Елена Граматикова и д-р Антон Карабашев – директор на Исторически музей – Поморие

*Основната част от информацията, свързана с биографията на Янчо Граматиков, ни беше предоставена от Виолета Попова (негова колежка в училището в Равда), Златка Тузлукова (ветроходец), Боян Чимов (учител, поет и общественик, почетен гражданин на Поморие), Светла Асенова (журналист) и Стоян Тончев (журналист). На всички тях изказваме нашата благодарност.