В Каблешково, Ахелой, Каменар и Поморие са поставени модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи

Приключи програмата„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“, който се осъществи с финансовата подкрепа от Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

В рамките на проекта се осъществи подмяна на всички осветителни тела в Каблешково, Ахелой, Каменар и Поморие. На мястото на старото улично осветление бяха поставени модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи, които значително понижат загубите на електрическа енергия. За енергийната ефективност допринесе и въвеждането на система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа. Стойността на проекта е 784 934.35 лв, а срокът – 18 месеца.

Очакваните резултати са: годишни намаления на емисиите на CO2 –  920,59 т; годишни енергийни спестявания – 780,16 MWh/г.; годишни парични спестявания – 133 514лв. За 19323 жители на общината ще се създадат по – добри условия за живот.

С реализацията на проекта се стимулира производството на енергия от възобновяеми източници, подобри се енергийната ефективност в община Поморие и се повиши експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *