Годишно събрание на Организацията на хората с увреждания “Елпида“ в Поморие

Управителният съвет на Общинската организация на хората с увреждания „Елпида“  гр. Поморие свиква годишно отчетно събрание за 2014 г.  Съгласно чл. 24, т. 5 от Устава на СИБ, събранието ще протече при следния Дневен ред:
1. Отчетен доклад на организацията за 2014 г.
2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2014 г.
3. Приемане на План за работата на организацията през 2015 год.

Управителният съвет на Общинската организация на хората с увреждания „ Елпида“ кани всички членове и придружители да вземат участие в  събранието, което ще се проведе на 26.03.2015 г. от 13.00 часа, в Здравница“Сан Марина“ /бившия Свети Георги/