Да изчистим България за един ден!

Община Поморие ще се присъедини към мащабната кампания “Да изчистим България 2013г”. В тази връзка публикуваме полученото писмо.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Поморие се включи към инициативата на Областна администрация Бургас и заяви желанието си да се присъедини към мащабната кампания “Да изчистим България 2013г” и готовността си да мотивира и привлече колкото е възможно повече граждани от общината в подкрепа на начинанието.
Финалът на акцията ще бъде на 20.04.2013 г. На тази дата страната ни ще стане част от глобалната инициатива, в която стотици милиони доброволци ще чистят държавите си.
В тази връзка в Община Поморие е сформиран работен екип, който ще координира действията по организационното и техническо обезпечаване на събитието.
Каним Вас, нашите съграждани, да вземете участие в националната кампания, като на 20.04.2013 г. почистите замърсените площи в гр.Поморие.
Моля своевременно да ни уведомите за материалите, необходими за почистването (чували, ръкавици ), както и да предложите места за почистване.
За контакти и въпроси от Ваша страна, се обръщайте към отдел „УТООС” , Община Поморие, стая 22 , тел.0596/2 59 10