Деца засадиха цветя в двора на ЦДГ “Веселушко”

ЦДГ „Веселушко”, гр. Поморие се включи в Националната кампания „Участвам и променям”. На двете алеи пред централния вход на красивата сграда засияха цветовете на алпи, рози и момина сълза. Детските ръце съживиха декоративни цветарници ситуирани с голямо въображение от учители и родители., като посяха в тях здравец и мушкато. В кампанията се включиха деца, родители и учители от групи” Звездичка”, „Ариел” и „Златна рибка.”

Инициативата е насочена към осъществяване на гражданско и екологично възпитание на децата.Тя се фокусира върху теми свързани със стимулирането на формите на обучение, както и сътрудничество между институциите семейство, училище, детска градина.

Екологичното възпитание от ранна детска възраст е неделима част от цялостния учебно-възпитателен процес в ЦДГ” Веселушко.”

deca2

deca