Енциклопедия „Тракия“- за българското национално движение от Възраждането до наши дни

Съюзът на тракийските дружества в България издаде ценна книга, която се появи на бял свят през месец декември 2022 г. Изключително богата и интересна фактология представят авторите: Светлозар Елдъров, Боряна Бужашка, Георги Митринов, Ваня Ангелова Иванова, Ваня Стоянова, Мария Левкова-Мучинова, Кръстьо Йорданов, Стефан Шивачев, Василка Ташкова, Иванка Мечева, Стоян Райчевски.

Енциклопедията съдържа информация за българското национално движение от Възраждането до наши дни, организации, цели, личности и общности, участвали в този процес.