Ето кои са новите общински съветници в Поморие

Общинската избирателна комисия обяви имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции.

Най-много мандати в Общинския съвет в Поморие ще има ГЕРБ – 8, следвани от ДПС – 6, ЗНС /Земеделски народен съюз, коалиция Продължаваме промяната-Демократична България, ПП Има такъв народ – 5 и БСП за България – 2.

Ето и кои са имената на новите  общински съветници в Поморие, подредени по азбучен ред:

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим
1. Адам Георгиев Адамов ПП ГЕРБ
2. Бейхан Али Мустафа

 

Движение за права и свободи-ДПС
3. Веселин Атанасов Анестиев ЗНС /ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД/
4. Георги Тошков Вражев

 

ПП ГЕРБ
5. Донка Георгиева Атанасова – Вранчева

 

ПП ГЕРБ
6. Ива Димитрова Кусева

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
7. Иван Кънчев Дачев

 

ПП ГЕРБ
8. Илиан Христов Щерев

 

ПП ГЕРБ
9. Катя Аргирова Христофорова

 

ПП ГЕРБ
10. Милен Тодоров Манолов

 

ЗНС /ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД/
11. Назиле Сали Осман

 

Движение за права и свободи-ДПС
12. Найден Щерионов Пулакев

 

ЗНС /ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД/
13. Никодим Стоянов Стоянов

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14. Никола Дяков Абрашев ПП ГЕРБ
15. Петя Янева Арнаудова

 

ПП ГЕРБ
16. Радостин Колев Колев

 

ЗНС /ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД/
17. Сезгин Хасан Кадил

 

Движение за права и свободи-ДПС
18. Фатме Ахмед Хюсеин

 

Движение за права и свободи-ДПС
19. Христо Александров Христов

 

ЗНС /ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД/
20. Христо Стоянов Широков

 

Движение за права и свободи-ДПС
21. Юсеин Мехмедали Мехмедали

 

Движение за права и свободи-ДПС