Забранява се движението на велосипеди и тротинетки в пешеходните зони на община Поморие

С цел повишаване безопасността и спокойното придвижване на хора по централните пешеходни зони, Община Поморие внесе изменение и допълнение на Наредба № 5 за организация на транспортната дейност.

Причината за направените промени е масовото придвижване с индивидуални електрически превозни средства /ИЕПС/, създаващо предпоставки за възникване на произшествия. В пешеходните зони все повече се увеличава и придвижването на граждани с велосипеди, тротинетки и различни електрически скутери, в противоречие с изискванията в Закона за движение по пътищата, който изрично забранява това.

С изменението и допълнението на Наредбата се въвеждат ясни правила и изисквания за движението на ИЕПС на територията на общината. Забранява се движението на ИЕПС по тротоарните площи на всички населени места, с изключение на маркираните тротоарни велосипедни алеи. В урбанизираната територия на община Поморие се забранява движението и паркирането на ИЕПС в паркове, градини, зелени площи, площади, детски и спортни площадки, пешеходни улици и алеи и тротоари.

Контрол по спазване на правилата ще осъществяват служители от Община Поморие и РУ Полиция. Предприетите мерки следва да минимизират риска от възникване на инциденти с ИЕПС.