Завърши брегоукрепването на ул. „Морска” в Поморие

morska

На пресконференция, ръководството на Община Поморие обяви приключването на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. „Морска”  в кв. „Свети Георги”, гр. Поморие”, финансиран по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/038. Проектът е на стойност 1 млн. 52 хил., 95% от които са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, а останалите 5 % – собствено финансиране от бюджета на Община Поморие.

„Брегоукрепването вече завърши. Изградено е сложно хидротехническо съоръжение, което укрепва брегът и предпазва жилищните сгради от наводняване. То е стъпаловидно,  с 240 метра дължина и в най-високата си част достига до 2м. и 60см. В основата му има изградени вълногасящи съоръжения, така наречените кесони” – разясни кметът на Община Поморие Иван Алексиев. Той благодари на фирмата изпълнител „Кредо Г4” за добрата организация на работа и спазените срокове, въпреки лошите метеорологични условия.

Предстои благоустрояване на района около дигата. Със средства от общинския бюджет през есента ще започне изграждането на парк, детски кът и паркинг. Участъкът след дигата ще се обособи като крайбрежен булевард.

Улица „Морска” беше една от най-застрашение от наводнения зони. Живущите в тази част на града търпяха материални щети, причинени от бурното море през зимата. С реализирането на проекта, домовете на ул. „Морска” ще бъдат защитени от морската стихия.

Пресцентър Община Поморие

OLYMPUS DIGITAL CAMERA