Започва изпълнението на програмата за компенсация на бизнес клиенти за консумиран ток за декември 2021 г. и януари 2022 г.

Държавната програма за компенсация на бизнес клиенти на свободен пазар вече включва и енергията, потребена през месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. Компенсацията за двата месеца ще бъде отразена във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г.

Компенсаторният механизъм е на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане за съответния месец на потребление:

 • Фиксираната сума за компенсация за месец декември 2021 г. е от 128,98 лв. на един MWh (мегаватчас) без ДДС.
 • Фиксираната сума за компенсация за месец януари 2022 г. е от 141,21 лв. на един MWh (мегаватчас) без ДДС.

Размерът на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента “ден напред” на БНЕБ за съответния месец на потребление и базовата цена, но не повече от 30% от реалната борсова цена за месеца на потребление. В този смисъл програмата обхваща само клиенти, чиято цена е била над 30% от реалната цена на енергийната борса за съответния месец на потребление.

2 Отзиви

 1. “Пазарен сегмент „Ден напред“ предлага продукти със срок на доставка 60 минути. Сегментът функционира 365/366 дни в годината, а търговията се осъществява чрез ежедневни тръжни сесии. Всички срокове за провеждането на тръжни сесии, както и публикуването на резултати във връзка с търговията на сегмента, са в съответствие с изискванията на пазарното обединение „Ден напред“ – Single Day-Ahead Coupling. Минималната цена е -1000 лева/MWh или -500 €/MWh, а максималната е 6000 лева/MWh или 3000 €/MWh.”
  Хайде сега бизнеса малко да си размърда сивите клетки, а крайния потребител да се вземе в ръце защото режима на тока от преди 30 години ще ни се стори, като детска песничка!
  Община Поморие на место да се оплаква, да инвестира! Има поне 6 публични общински сгради, на които инвестицията ще се възвърне в рамките на 10 години, което е нищо, а ефекта ще е за поне 50 години напред! Оставям на страна факта, че има пустеещи земи, които могат да се предложат за инвестиции, или въобще възможности бил, но не и според местната власт.
  Оставям на страна факта, че технологиите в тази сфера се актуализират/подобряват, или ако искате го речете КПД.
  И,не на последно място… Целта, Господа от ОС на децентрализацията каква е?

 2. “”Ние задоволяваме дефицит в региона, не в България. В България няма дефицит. Нещата отиват на зле в региона от гледна точка на цена, ако не се изградят нови мощности. Ако наистина трябва да се помогне на бизнеса, това е вариант през въглеродните емисии да се върнат част от парите. Има и други начини, с които да се помогне на бизнеса, но регулативно да намалим цената на електрическата енергия за съжаление аз не виждам как”.
  Просто казано… Свалете си розовите очила защото надолу, като цена, няма да има!!! Дори напротив, поради редица фактори, като най-важни са цените на петрол, и газ!
  Отделно не разбирам защо Държавата не информира битовите потребители, както са длъжни по Закон за това какво ги очаква в близките две години! Защото бъдете сигурни, че и ние отиваме натам, не се заблуждавайте! А, с тези доходи ….. Изключвайте се от мрежата, инвестирайте в автономни системи за “най-належащото”, и нека си играят с цената на борсата.