Извънредно заседание на Общински съвет- Поморие на 12 септември

Петдесет и пето /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие ще се състои на 12.09.2023г. /вторник/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-634/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023г.

2.ОС-635/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023г. – дарение за Община Царево.