Изграждане на зона за отдих и игри в кв. Свобода в Поморие

svobodaПроектното предложение за изграждане на зона за отдих и игри в междублоково пространство на бл.13, кв. Свобода в гр. Поморие получи одобрение за финансиране. Община Поморие кандидатства в обявения конкурс от МОСВ и ПУДООС – Национална кампания „Чиста околна среда – 2021”, на тема „Обичам природата  – и аз участвам”. Целите и задачите на проекта са с помощта на доброволния труд на живеещите в този район, междублоковото пространство да се почисти, облагороди и превърне в едно приятно за преминаване и използване за отдих и детски игри място, съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

Дейностите по проекта предвиждат демонтаж на старите и амортизирани съоръжения от съществуваща детска площадка, подготовка на терена – почистване, озеленяване, затревяване и закупуване, доставка и монтаж на нови детски уреди за игра – люлки, занимателен панел и комбинирано детско съоръжение. Съществуващите пейки ще бъдат ремонтирани и ще се доставят нови кошчета за отпадъци

Стопанисването и поддръжката на зоната за отдих и игри ще бъде поета в близките 2 години от Общинско предприятие „Озеленяване горско и селско стопанство” (ОГСС) – дейност „Озеленяване” и Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” (БКСРД).

Доброволното участие на живущите в близост, за поддържане и опазване на детската площадка, ще постигне ефекта на личен пример, като целта е увличане и на подрастващите. С ангажирането на по-голяма част от обществото за създаване и поддържане на зони за отдих за обществено ползване се покрива и основната идея на Кампанията „Чиста околна среда – 2021г.” на Министерството на околната среда и водите, а именно възпитаване отговорност у гражданите за опазване на природните ресурси.