Иновации в учебния процес

uchenici_sport4

От началото на месец април в Поморие се провеждат „Изнесени часове” по физическо възпитание и спорт на градския стадион. По инициатива на ОФК „Поморие” и със съдействието на Община Поморие в лицето кмета Иван Алексиев, вече месец, успешно се прилага тази атрактивна форма за провеждане на редовните часове, която мотивира учениците и повишава интереса им към спортните дейности, провеждани в училище, съобщиха от пресцентъра на общината.

Спортното съоражение изпробваха първо възпитаници на СОУ „Иван Вазов” и след проявения интерес от страна на децата и повишената им активност в часовете по физическо възпитание, ОУ „Христо Ботев” също се включи в кампанията.

Спорта е превенция срещу насилието, агресията, употребата на наркотици, алкохол и цигари, затова е важно да се оптимизира учебния процес, чрез създаване на нови, съвременни условия за спорт.След въвеждането на  изнесените часове се наблюдава занижение в броя на отсъствията в учебните часове и повишена мотивация у децата за системни физкултурни занимания.

uchenici_sport3

uchenici_sport

4 Отзиви

 1. Идеята е чудесна!!!От снимките личи радостта на децата.Само,по-внимателно с гръмките определения -иновации……………Т.н.”изнесени уроци”в педагогиката никак не са новост!Реално съществуват от преди 50-60 год.!Не си приписвайте авангардни идеи – най-малкото е нескромно!!!

 2. “Спорта е превенция срещу насилието, агресията, употребата на наркотици, алкохол и цигари, затова е важно да се оптимизира учебния процес, чрез създаване на нови, съвременни условия за спорт.След въвеждането на изнесените часове се наблюдава занижение в броя на отсъствията в учебните часове и повишена мотивация у децата за системни физкултурни занимания”.
  Всичко това е вярно,но необходимо ли е,да ни “заливате”с КЛИШЕТА?!

 3. иновация

  иновация на латински: novatio) е употребата на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, базирайки се на (ново) приложение на науката и/или теxниката.
  БАЗИРАЙКИ СЕ НА /НОВО/ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАУКАТА И/ИЛИ ТЕХНИКАТА
  innovation се появява за първи път в научни изследвания през 19 в. Нов живот понятието получава в началото на 20 в. в научните трудове на австрийския икономист Йозеф Шумпетер, който описва нововъведенческите процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Според Шумпетер под понятието “нововъведение” се разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и форми на организация в производството. Крайният резултат от процеса е създаване на нов продукт, услуга, процес или форма на организация.
  справка-УИКИ….

 4. Иновацията обучение по плуване кога че бъде инициирана от Общината като превенция за оптмизиране .Там има не само игрище,има и басейн ,ама децата да не плащат.