Информационни беседи за „Приемна грижа“ в община Поморие

Дирекция „Социално подпомагане“ – Поморие уведомява жителите на община Поморие, че представители на Отдел „Закрила на детето“ при Д “СП”-Поморие и ЦОП- Поморие ще проведат информационна среща с живущите в община Поморие, относно социалната услуга ,,Приемна грижа‘‘ за набиране на приемни семейства. Срещите ще се проведат както следва:

  • За жителите на гр. Поморие и гр. Ахелой11.12.2023 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в сградата на „Център за обществена подкрепа“, гр. Поморие, находяща се на ул. „Марица“ № 7, ет.2
  • За жителите на гр. Каблешково,  с. Медово, с. Александрово, с. Дъбник, с. Габерово, с. Лъка11.12.2023 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в сградата на читалище „Атанас Манчев“, гр. Каблешково /в библиотеката/
  • За жителите на с. Страцин, с. Белодол, с. Косовец, с. Бата -13.12.2023 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на младежкия дом в с. Бата, общ. Поморие
  • За жителите на с. Порой, с. Горица и с. Гълъбец – на 13.12.2023 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в ритуална зала на кметство с. Гълъбец, общ. Поморие

С настоящото съобщение отправяме  покана към всички, проявяващи интерес по темата.

гр.Поморие,8200 , ул.”Солна” № 15, тел.0596 2 20 22, 2 52 40, 2 47 24,

e-mail dsp-pomorie@asp.government.bg

Приемната грижа е форма на закрила и е алтернатива на институционалното отглеждане за деца, които временно или трайно са лишени от родителска грижа. Тази мярка за закрила възниква естествено в обществото и намира своето приложение под една или друга официално закрепена форма в почти целия свят. Благодарение на приемната грижа детето има възможност да расте в семейна среда и да получава индивидуални грижи и емоционална подкрепа.

Основната цел на приемна грижа е удовлетворяване на основните потребности, свързани с детското развитие, на деца и юноши, които поради различни причини не могат да живеят със собствените си семейства.

Причините, поради които едно дете не може да живее и расте в семейната си среда, са много и разнообразни. От една страна, това могат да бъдат причини, свързани с родителите: бедност, заболявания, безработица, нездрави семейни отношения и други. От друга страна, това може да са деца с различни физически или психически увреждания, със затруднения по време на обучението, с поведенчески проблеми, чиито родители не могат да се справят сами с отглеждането и възпитанието им.

В повечето случаи обаче става въпрос за деца, чиито родители нямат капацитета да ги възпитават, нямат възможност да се грижат за тях, както и такива, които са ги изоставили. Някои родители, които са трайно безработни, употребяват наркотици или други упойващи вещества, страдат от алкохолна зависимост, не могат да полагат адекватни грижи, да закрилят децата си и да ги възпитават подходящо. Това рефлектира в децата и техните взаимоотношения със семейството. Децата стават жертви на домашно насилие и злоупотреба, могат да бъдат свидетели на семейни скандали и сцени на насилие, могат да бъдат подтиквани да извършват просия и кражби, за да подсигурят нуждите на родителите си. Резултатът е бягство от дома, децата остават трайно без някой да полага грижи за тях, живеят на улицата, където са изложени на риск от недохранване, експлоатация, отсъствие на грижа за здравето и липса на възможност за обучение.

Настаняването в приемно семейство е временна форма за закрила и предоставя на децата възможност и шанс да живеят със семейство или родител за предварително определен период. Продължителността на този период се определя от специфичните нужди и потребности на детето, свързани с неговото развитие, както и търсенето на най-благоприятния вариант за отглеждане в семейна среда.

Приемната грижа изисква сериозна ангажираност от страна на приемните родители. Не трябва да се забравя, че децата, които имат нужда от такъв тип грижа, често имат по-специални потребности. Историята на живота на тези деца често е свързана с травматични събития, раздели, загуби и много други трудности. Много от тях имат по-изразена нужда от внимание и обич и изискват повече търпение и разбиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *