Кметът Иван Алексиев: Предстои ни поредна актуализация на капиталовите разходи

По инициатива на кмета Иван Алексиев и тази година бяха проведени срещи с жителите на община Поморие за обществено обсъждане на проектобюджета. Всяко населено място бе посетено лично от кмета Иван Алексиев и/или заместник-кметовете, председателя на общински съвет Поморие и общински съветници.

„Практиката, която въведохме,  се утвърди през годините, а интересът, при който преминават срещите, непрекъснато се увеличава. Хората се убедиха, че участието им в изготвянето на бюджета е реално. За съжаление, вече шести месец общините работят с бюджет от миналата година, което спъва сериозно дейността на администрациите. Липсата на редовен държавен бюджет затруднява изпълнението и на инвестиционната програма, тъй като по закон работим с 1/12 от бюджета за миналата година. В същото време разходите през тази година са с поне 25% по-високи за всички дейности.“, коментира кметът Иван Алексиев, съобщават от пресцентъра на Община Поморие. Невъзможността да бъде приет Бюджетът на Общината, налага варианта, при който за пореден път да бъдат актуализирани капиталовите разчети за 2023 г., част от които включват:

Ремонт на училища и детски градини на територията на община Поморие; основен ремонт на ул. „Пирин“ в с. Лъка;  разширение на ул. „Братя Миладинови“, ул. „Крайбрежна“ и ул. „Европа“ в гр. Поморие с обособяване на места за паркиране; изработка и доставка на детска площадка в гр. Ахелой; монтиране на пешеходен светофар на ул. „Княз Борис І“; проектиране на светофарна уредба на кръстовището на ул. „Княз Борис І“ и ул. „Мусала“;  спортни съоръжения за с. Гълъбец; изграждане на улично осветление в с. Козичино и с. Александрово; изграждане осветление на спортна площадка до ЦОП – Поморие; основен ремонт и оборудване на залата в НЧ „Светлина 1939“ в Поморие и др.

Докладната за направените актуализации е внесена в Общински съвет – Поморие и ще бъде разгледана на предстоящото редовно заседание, а постъпилите от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на проектобюджета на Общината, след приемане на Държавния бюджет.

Напомняме, че заседанието на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 30.05.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие. В него са включени 32 точки за разглеждане от общинските съветници.