Кметът на Поморие подписа първите договори за безплатно саниране

Кметът Иван Алексиев подписа първите два договора между Община Поморие и представители на Сдружения на собственици по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщиха от Общината. Първите, които кандидатстват за безплатно саниране са бл. 18 и блоковете 22 и 24, които поради това, че са с долепени фасади, ще участват като една сграда.
С подписването на договора, сдружението възлага на кмета да извърши действия по осигуряване на необходимия ресурс и да организира всички дейности по обновяването на сградата. В изпълнение на това, кметът сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител в качеството му на представител на държавата.
За изпълнение на Националната програма се предоставя безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в регистъра на Общината и в регистър БУЛСТАТ.
Цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.
С изпълнението на програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление за домакинствата. Ползите от нея включват още подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете и по-чиста околна среда.