Кое наложи кастренето на дървета в кв. “Св. Георги”?

Жители от кв. Св. Георги питат за следното:

Какво налага масовото изсичане – окастряне до дъно – на млади дървета, които нямат нужда от оформяне на короната и не пречат на никого? Това означава, че през цялото лято няма да има
никаква сянка в района на читалище “Светлина” и зеленият парк за гражданите няма да е вече зелен. Новите корони ще се оформят най-рано  за следващото лято.
На началната спирка, в района на бившата Автогара, има едно единствено дърво, което пази сянка на чакащите. И то е подкастрено по същия начин.

Ето какво отговориха от Общинско предприятие „Озеленяване горско и селско стопанство”:

ОТГОВОР

Относно: Запитвания на граждани за извършваните резитби на дървесна декоративна растителност в Поморие

Приложения: Снимки от извършените дейности

При пристъпване  към  окастряне, премахване или преместване  на дърво или храст, от звено „Озеленяване” в Общинско предприятие „Озеленяване горско и селско стопанство”, се спазват действащите Наредби на Общински съвет – Поморие за изграждане и опазване на зелената система на Община Поморие; Наредба №1/10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и дървесната декоративна растителност; Закона за опазване на околната среда и водите и др. нормативни документи.

Процедурата е следната:

1. За да се извърши окастряне, преместване или премахване на дървесна растителност, заинтересованите лица, граждани, фирми и пр., подават молба или заявление до кмета на Община Поморие;

2. Комисия от специалисти, назначена със заповед №РД-16-1210/29.09.12 г. на кмета на Община Поморие, извършва оглед на дървесната растителност, прави фитосанитарна оценка и изготвя  констативен протокол с препоръки за предприемане на действия;

3. Въз основа на констативния протокол кметът на Община Поморие издава  Разрешение.

Относно дърветата, намиращи се в района на градинката на НЧ „Светлина – 1939”:

Депозирани са 2 молби  с вх. № 36-10-8/14.12.2012 г. и  № 94Д-87-2/19.12 г. Основните оплаквания са, че дърветата са стари, болни, опасни и прекалено високи за градски условия. Комисията е  изготвила констативни протоколи с № 12-НИ/03.01.13 г и № 10-ДТ/04.01.13 г. , въз основа, на които кметът на Община Поморие е издал Разрешение № 04-ДТ/08.01.13 г.

Тези агробиологически и технологични мероприятия се извършват под ръководството и контрола на специалистите от звено „Озеленяване” и от отдел „Опазване на околната среда”.

Ръководството на Община Поморие, Общински съвет и Общинско  предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, работят и ще продължават да работят в насока обезопасяване на дървесната декоративна растителност, а не само поддържане на естетичния й вид, за да не попадне Поморие в черната статистика на градовете, които поддържат „дървета убийци”.

Причините, които налагат рязането и оформянето на някои от дървесните видове в Поморие са следните:

1. Регулиране формата, големината и цъфтежа на дървесно – храстовите видове.

2. Забавяне стареенето на растенията, което става при извършване на редовни резитби. Този основен принцип в резитбата не се е прилагал  нито веднъж до сега в Поморие, а именно оформяща резитба за съхраняване на дърветата. Дървесната растителност е прекалено висока за градска среда и е трудна за оформяне в напреднала възраст.

3. Отстраняване на изсъхналите клони и дървесина.Това е така, наречената санитарна сеч. Чрез нея се подмладяват дърветата. Просветляват се короните и се почистват от опасни клони, които могат да наранят гражданите и имуществата им.

4. Подмладяване на дърветата. Когато в короните на  т.нар. млади дървета, има сухи клони и короните им са слабо развити (причината е неправилно подкастряне преди години) и неоформени, ние трябва да ги подмладим. Специалистите знаят, че има подмладяваща резитба. Ако тя не бъде извършена, ще се наложи след 3 до 5 години да бъдат премахнати целите дървета.

Науката и практиката са доказали , че в случаите когато резитбите са пропуснати, следва див растеж. Декоративната растителност губи естетическото си  предназначение и става oпасна за гражданите.

 

Изготвил:

Динка Туджарова

Агроном дейност „Озеленяване” в ОПОГСС