Конкурс за 27 свободни позиции обяви ОД на МВР – Бургас

Със заповед на Министъра на вътрешните работи № 8121К-1899 / 29.05.2015 г. е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас за общо 27 (двадесет и седем) вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва :
1. Отдел “Охранителна полиция” :
Сектор “Пътна полиция”
Група “Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”
– Младши автоконтрольор ІІ-І степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Първо районно управление – Бургас
2.1. Сектор “Охранителна полиция”
Група “Охрана на обществения ред”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност
2.2. Участък “Победа”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Второ районно управление – Бургас
3.1. Сектор “Охранителна полиция”
Група “Охрана на обществения ред”
– Полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;
3.2. Участък “Долно Езерово”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Камено
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
5. Пето районно управление – Бургас
Сектор “Охранителна полиция”
Група “Охрана на обществения ред”
– Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
6. Районно управление – Приморско
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
7. Районно управление – Малко Търново
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
8. Районно управление – Средец
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
9. Районно управление – Айтос
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;
10. Районно управление – Руен
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
11. Районно управление – Карнобат
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
12. Районно управление – Поморие
Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
13. Районно управление – Созопол
Група “Охранителна полиция”
– Младши автоконтрольор ІІ-І степен – 1 (една) вакантна длъжност;
14. Районно управление – Сунгурларе
14.1. Група “Охранителна полиция”
– Полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
14.2. Група “Охранителна полиция”
– Младши автоконтрольор ІІ-І степен – 1 (една) вакантна длъжност.
Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР към кандидатите е предявено и изискване да притежават средно образование, да не са по-възрастни от 40 год. към датата на обявяване на конкурса, а за кандидатите на длъжност младши автоконтрольор ІІ-І степен да притежават свидетелство за управление на МПС и да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при ПТП .
Документи по образец се получават и подават в сектор „Човешки ресурси” към ОДМВР -Бургас, на адрес : гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 ч. в 30-дневен срок от публикуване на обявлението / същият започва да тече от 06.06.т.г./.
За допълнителна информация – тел. 056 856 421, 856 354, 856 416 или 856 264.