Конференция „Европейските фондове за екологично чисти градове“ ще се състои в Бургас

Конференция е свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013“ и ще се проведе в рамките на три дни, като началото е на 23 септември, в 14 ч. в зала „Георги .Баев“ на Културен Център “Морско казино“. Събитието се организирана от Областен информационен център – Бургас и Община Бургас.

Лекторите са от Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околната среда“ /ФЕСОС/, Междинно звено на ОП „Околна среда”. Те ще представят темите, които представляват интерес, и са свързани с проблемите при изпълнение на инвестиционните проекти, най-често допускани грешки при финансовото отчитане, споделяне и обмяна на добри практики, проблеми при подготовка и провеждане на тръжни процедури и констатации при последващия контрол.

Поканени за участие в нея са общините от Черноморския регион, ангажирани с изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани от ОП “Околна среда “. За Област Бургас, поканените общини са: Бургас, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец; за Област Варна – община Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Провадия, Суворово и област Добрич – община Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Тервел и Шабла.

Конференцията е от изключителна важност за общините – бенефициенти по ОП “Околна среда 2007-2013 и ще допринесе за качественото изпълнение на текущите проекти и за разработката на нови проектни предложения.