Красота в Поморийското езеро

Красота в Поморийското езеро:

Снимки: Посетителски център „Поморийско езеро“