„Летен център за изкуство и култура“ Поморие 2023

„Летен център за изкуство и култура“ Поморие 2023 отвори врати на 5 юни в НЧ “Светлина 1939”. Ето какво съобщават организаторите:

  1. Заниманията в „Летния център за изкуство и култура“ започват от 5 юни 2023 и продължават до 5 юли 2023 г., в работните дни от седмицата;
  2. Те се организират от НЧ “Светлина 1939“и финансират от Община Поморие;
  3. Преподавателите са специалисти от читалището или наети за конкретни творчески занимания;
  4. Занятията се провеждат на открито, с изключение, когато времето е лошо. Тогава се преместват в Арт – клуба на читалището;
  5. Посещенията на децата не са със задължителен характер;
  6. Не се заплаща такса от участниците;
  7. Един участник може да участва, както в занятията преди обяд, така и след обяд; Длъжен е да се регистрира и да посочи отговорно лице за него –родител или настойник;
  8. След започване на заниманията може да се допусне включването на нови участници до 15 мин. от началото;
  9. В случай на организирани посещения, за които се изискват входни такси и транспортни разходи, ще се събират необходимите средства от преподавателя, осигурени от настойника;
  10. След всяко занимание участниците почистват и подреждат работните си места.

Възможни са промени в графика на провеждането им.