МБАЛ -Поморие е в сътрудничество с Университет „Професор д-р Асен Златаров“

Управителят на МБАЛ Поморие д-р Кирил Хинов официално подписа договора за сътрудничество с Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас, по силата на който лечебното заведение в Поморие ще предостави практическа база за обучение на студентите от бургаския университет, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие.

Структурните звена на болницата ще бъдат учебно-практическа база за обучение на студенти и стажанти от специалности в професионални направления „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и „Медицина”, по-конкретно: специалности „Медицина“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“, „Лекарски асистент“.

Предложението за сключване на този договор бе на кмета Иван Алексиев и бе прието с пълно мнозинство на последното редовно заседание на Общинския съвет, който като принципал на болницата даде и съгласие за отдаване под наем за срок от пет години, чрез публичен търг на помещения, част от сградата на болницата, за медико-диагностична лаборатория. Целта е в лабораторията да се провежда клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ и следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“.

„Още днес стартираме процедурата за акредитиране на МБАЛ Поморие и превръщането ѝ в Университетска болница“, сподели д-р Хинов.