„МБАЛ Поморие” ООД обявява конкурс за главна медицинска сестра

На основание чл.90, ал.1 и чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Заповед № 181/29.10.2019 г. на Управителя на „МБАЛ-ПОМОРИЕ”ЕООД  СЕ ОБЯВЯВА КОНСУРС ЗА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Изисквания към кандидатите:

1.Да притежава образователно-квалификационна степен: по специалност „Медицинска сестра”

  1. Да притежава придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”, съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността.
  2. Да има минимален трудов стаж като медицинска сестра – 2 години,

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение и позицията, за която се кандидатства. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2” и със съдържание както следва:

ПЛИК 1: Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от диплом за завършено висше образование;
  4. Копие от диплом за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”;
  5. Документ за трудов стаж;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Удостоверение за членство в БАПЗГ;

ПЛИК 2: Писмена разработка на тема: „Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период”

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе чрез защита и събеседване на тема: „Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период ”.

Длъжностната характеристика за обявената длъжност,    е на разположение на кандидатите в деловодството на „МБАЛ-Поморие”ЕООД

Документите се подават в деловодството на „МБАЛ-Поморие”ЕООД гр.Поморие,, ул. “П.Стоянов” № 1, в едномесечен срок  от публикуване на обявата /краен срок – 24.07.2024г./

Телефон за справки: 0890115203   

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

Управител: И.Илчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *