Министерство на отбраната продава складов район в местността „Кротиря“ -Поморие

Министерството на отбраната публикува нов План-график на имотите с отпаднала необходимост, предвидени за осъществяване  на разпоредителни действия през 2023 г. В него са заложени и срокове за откриване на тръжни процедури. Зa  парцела в Поморие срокът е 31 октомври  2023 г. Имотът се намира в местността „Кротиря“. Площта му е 74 155 кв. м, като в него има и 16 сгради. Застроената площ е 1122 кв. м. Военните са ползвали парцела като складов район, сочи справка с План-графика на МО. Според кадастъра статутът на земята е държавна частна собственост, земеделска територия. По правило търговете на МО са с тайно наддаване при определена начална цена.