Набират се преброители и контрольори за Преброяване 2021

rabota„Във връзка с предстоящата кампания по Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. се набират допълнително преброители и контрольори. Най-голям недостиг на преброители има в общините Бургас, Поморие, Несебър и Царево. Крайният срок за подаването на документите от кандидатите е 10 юни 2021 година“, обяви директорът на Териториалното статистическо бюро – Югоизток Калина Казанджиева. При предстоящото преброяване на населението на област Бургас ще бъдат необходими около 2 хиляди преброители, контрольори и резерви, като над 1,3 хиляди вече са набрани и са потвърдили участието си. С потвърдилите желание да се включат в преброителната кампания ще бъдат сключени граждански договори като заплащането е според утвърдена ценова листа.

Преброяването на населението и жилищния фонд ще е организирано в два етапа. Първият етап обхваща периода от 07 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. и ще се проведе електронно. Вторият етап обхваща периода 18 септември 2021 г. до 03 октомври 2021 г. и е организиран по традиционния начин, а именно чрез посещения по домовете от преброители.  „Целта е да се увеличи процентът на електронно регистриралите се потребители в кампанията по преброяването, имайки предвид усложнената обстановка около Kовид епидемията, като нашите прогнози са, че ще се достигне 50% регистрирали се по интернет“, каза от своя страна заместник-областният управител Владимир Крумов.

В периода 18 септември – 03 октомври (вкл. събота и неделя) преброителите ще имат право да посещават домакинствата от 08,00 ч. до 20,00 ч. За осигуряване спокойствието на населението и предпазване от евентуални злонамерени действия преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ), като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Всеки желаещ да се включи в Преброяване 2021, като преброител или контрольор, може да се запознае с допълнителна информация на интернет страницата на преброяването www.census2021.bg и сайтовете на общините, както и на тел. 02/907-84-30.

Това е 18-то поред преброяване на населението и на жилищния фонд в страната и второто по ред електронно преброяване. Статистическото изследване се провежда веднъж на 10 години и обхваща всички хора, живеещи постоянно на територията на страната. Преброяването е важно, защото въз основа на данните от него се определя ресурсът за обществените политики за десетилетие напред.