НЧ “Светлина 1939” гр. Поморие организира обучения за личностно развитие

%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0НЧ “Светлина 1939” гр.Поморие открива новата учебна година за деца и за възрастни на 1 октомври 2021 г. Организирани са следните обучения за личностно развитие:

-Музикална школа- индивидуално и групово, пиано, китара, вокална група и солфеж;

-Изобразително и приложно изкуство-групово, школа по рисуване, школа по декоративно  и приложно изкуство, изобразително изкуство за възрастни;

-Театрално изкуство- Детска театрална студия „Светулка“за куклен  и драматичен театър, художествено слово;

-Обучение в съвременни  средства за  комуникация- в група и индивидуално-начална компютърна грамотност, работа с интернет 50 часа, индивидуално обучение за допълване на знания и умения в НКГ;

-Чуждоезиково обучение – групово, английски език за начинаещи и напреднали-100 учебни часа, руски език за начинаещи- 100 учебни часа, български език за рускоговорящи- 50 учебни часа;

-Библиотека-художествена литература за всички възрасти. Читателите на библиотеката могат да ползват компютри с интернет връзка.

Обученията се провеждат в сградата на читалището, съгласно програма, по утвърден график, групово или индивидуално. Седмичният норматив е от два учебни часа.

За информация и записвания:  НЧ”Светлина 1939”  гр.Поморие, тел.: 0596 3 35 93.