Община Поморие:Три читалища получиха самостоятелност

Община Поморие учреди безвъзмездно право на ползване за читалищни нужди на общинската част от сградите на читалищата „Просвета 1888”, гр. Поморие; „Светлина 1939”, гр. Поморие и „Светлина 1934”, гр. Ахелой. Това дава възможност на настоятелствата да развиват дейност, свързана с финансовото развитие на читалищата.

След направeно от тях предложение, кметът на Община Поморие Иван Алексиев внесе докладни записки, които се приеха на 23-то заседание на Общински Съвет.

„Нямаме предпочитания към определено читалище. За нас всички са важни, защото развиват културна и просветна дейност и защото нашите деца могат да отидат да четат, да танцуват да учат езици и да се обогатяват. При добро стопанисване тези дейности ще се увеличат и културните институции ще се развият” – така кметът коментира безвъзмездното предоставяне на общинска собтвеност на читалищата.

Пресцентър Община Поморие